Läs mer hos HCPLive.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2020-07-27 16:00
Alla behöver inte depåinjektioner. Viktigast är nyinsjuknade och missbrukare. De är de som får återfall i psykos oftast. Det kommer spara många inläggningar för psykiatrin och frisätta resurser.
Geta
#1 Geta 2020-07-26 12:09
Finns det resurser i sjukvården i Sverige idag att ställa alla med schizofreni på injektioner?

Du har inte rätt att posta kommentarer