En studie med uppföljning i 2 år har gjorts med Abilify Maintena depåinjektion som jämförts med Abilify i tablettbehandling till personer som maximalt varit sjuka i 5 år.

22 % av de med depåinjektioner och 36 % med tablettbehandling hade minst en inläggning på sjukhus.

Medeltiden fram till inläggning var 614 dagar för depåinjektion och 531 dagar för tablettbehandling.

Depåinjektioner kan fördröja inläggningar och bör användas oftare för nyinsjuknade.

Läs mer hos Medical Dialogues.

Läs artikeln hos JAMA Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2020-12-15 11:42
25 % brukar ha missbruk och det kan påverka resultatet, men borde ge samma påverkan på depåinjektion och tabletter. Men det skulle vara intressant att veta siffrorna för de som inte missbrukar. Troligen lägre än detta.

Du har inte rätt att posta kommentarer