En studie har gjorts på nio nyare antipsykotika i 7 olika europeiska länder för att ta reda på vilka, som var kostnadseffektivast.

Det som kostar är främst hjärt-kärlsjukdomar och påverkan på ämnesomsättningen.

Latuda gav lägsta livstidskostnaden följd av ziprasidon (Zeldox) och de gav lägsta kostnader för viktökning också.

Läs mer hos Medical Dialogues.