Randomiserade studier på sömnläkemedel har nästan alltid en uppföljningstid på bara 12–24 veckor.

Många patienter står dock på sömnmedel i flera år.

I en välmatchad amerikansk kohortstudie på medelålders kvinnor med samma grad av sömnproblem jämfördes, under två år, de som valde sömnmedel med de som inte gjorde det.

Ingen skillnad på grad av sömnbesvär kunde ses efter dessa två år.

Läs mer hos Janusinfo.

Du har inte rätt att posta kommentarer