Lågdos Haldol jämförs med Zyprexa och Risperdal i en svensk studie på 500 personer.

I Läkartidningen redogörs för HANS-studien, där Haldol i dosen 2-4 mg jämförs med Zyprexa och Risperdal.

Studien omfattar 500 personer i Stockholm, Uppsala och Södertälje och avslutas 2005.

Avsikten med undersökningen är att det misstänks att Haldol i de doserna är bättre än Zyprexa och Risperdal utan att ge mer biverkningar.

Kommentar:

Effekten av låga Haldoldoser 2-4 mg saknar bevisad effekt, vilket vi påpekat, då Läkemedelsboken 2001/2002 rekommenderar denna dosering. För de, som deltar i prövningen är det positivt med en noggrannt utprövad dosering - en del får säkert sin dosering sänkt och kommer att må bättre. Ett problem med studien är finansiering, som skett av Landsting och Läkemedelskommittér. Tyvärr har man missat att Haldol rekommenderas av WHO för fattiga länder (3-9 mg/dag, men upp till 30 mg i svåra fall) och de skulle därför kunnat få anslag från SIDA och WHO. Att Haldol är bra för uländer beror på att det ges i låga doser, vilket gör att de fattiga länderna får upp till 10 gånger fler tabletter av substansen de måste köpa för utländsk valuta. Denna studie kommer säkert väcka stor internationell uppmärksamhet

Det preparat, som ger bäst effekt är högdospreparatet Leponex. Personligen hade jag därför sett att ett högdospreparat, som Hibernal hade testats i modern lägre dos. Också Hibernal rekommenderas av WHO för fattiga länder. Det ger trötthet och kan därför vara bra att dosera till natten för de som också har sömnproblem.

Källa:

Peter Örn
Kritiserat neuroleptikum ges ny chans med lägre dos
Läkartidningen 99: 4334-4335 (2002)

Du har inte rätt att posta kommentarer