En stor observationsstudie på 37000 amerikanska veteraner undersökte hur enskilda antipsykotika orsakade medicinavbrott.

Clozapine gav minst medicinavbrott, sedan kom depåinjektionerna Abilify Maintena, paliperidon (Xeplion, Trevicta) och Risperdal Consta.

Överraskande var att mer än ett antipsykotika gav färre avbrott än enbart olanzapin och även Risperdal Consta. vilket förklaras med att det är sista chansen och då avbryter man inte lika gärna.

Quetiapin gav 36 % fler inläggningar än olanzapin.

Läs mer hos Healio.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-07-21 11:37
Tidigare har sagts att mer än ett antipsykotika är sämre pga ökad risk för biverkningar utan förbättrad effekt. Det verkar inte riktigt stämma med denna studie. De som får mer än ett kanske bryter ner antipsykotika snabbare och behöver högre dos. En annan möjlighet är att de med dålig effekt får psykosociala behandlingar oftare som förbättrar effekten. I Sverige rekommenderas Risperdal Consta till de med missbruk också. Här hade Risperdal Consta inte så bra effekt utan Abilify Maintena verkade bättre och ges dessutom en gång i månaden.

Du har inte rätt att posta kommentarer