Sömnläkemedlet zopiklon (Imovane) är fortfarande den vanligaste substansen vid självmord genom läkemedelsförgiftning.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Under 2020 dog 822 personer av narkotika- och läkemedelsförgiftningar – 8 procent färre jämfört med året innan.

Främst var det suicid bland kvinnor som minskade.

Antalet överdoser, som är vanligast bland män, gick upp en aning efter en tidigare nedgång.

Närmare hälften av alla 822 dödsfall var olycksfallsförgiftningar, så kallade överdoser.

En mycket stor andel har psykiatriska diagnoser och har haft kontakt med psykiatrin.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Du har inte rätt att posta kommentarer