Clozapine fanns inga resultat för

En metaanalys av publicerade randomiserade studier har gjorts för doseringen av antipsykotika vid återfall i psykos.

De flesta av dos-responskurvorna antydde att ED95 (nära maximal effektiv dos) kan vara i det låga till medelhöga intervallet för FASS-doser.

För de flesta antipsykotika med en platåformad dosresponskurva (det vanligaste mönstret) var ED95 lägre för negativa än positiva symtom, förutom för aripiprazol.

För olanzapin och quetiapin depåtablett (för negativa symtom) och ziprasidon (för positiva symtom) ökade dos-responskurvorna fortfarande i den övre delen av det undersökta dosintervallet, vilket ökade möjligheten att högre doser kunde vara mer effektiva.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer