Avbrott i långtidsbehandling med opioider eller bensodiazepiner kan ge upphov till obehagliga abstinensreaktioner.

Om doserna inte varit påtagligt höga rör det sig dock inte om farliga reaktioner.

Vanliga symtom vid opioidabstinens är kallsvettningar, myalgi, snuva, diarré och dysfori.

Abstinens från bensodiazepiner domineras oftast av psykiska symtom som oro, insomni och irritabilitet, men kan också medföra takykardi, hypertoni och i extrema fall konfusion och delirium tremens, som vid svår alkoholabstinens.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2022-01-26 15:34
Antidepressiva är lika svåra att sätta ut!

Du har inte rätt att posta kommentarer