Randomiserade kontrollerade utvärderingar (RCT) av antipsykotika representerar endast 20 % av individer med schizofrenispektrumstörningar.

Uteslutna  patienter med schizofrenispektrumstörningar har måttligt högre risker för inläggning på grund av psykoser under underhållsbehandling än RCT-patienter.

Dessa fynd föreslår framtida studier som riktar sig till alla patienter.

Att individer utesluts från RCT kan bero på kroppsliga sjukdomar och behandling med antidepressiva.

Läs mer hos HCPLive.

Du har inte rätt att posta kommentarer