Bland personer med psykos som bara haft en psykos  minskade effektiviteten av antipsykotika för att förebygga återfall signifikant efter den andra psykosen, enligt en finsk registerbaserad kohortstudie publicerad i The Lancet Psychiatry.

Totalt krävde 3 058 (57 %) inläggning. Bland de som gjorde det ökade medeldosen gradvis efter varje nytt återfall, från 1,22 definierade dagliga doser per dag  före det första skov till 1,56 definierade dagliga doser per dag före det femte återfallet.

En ökning av justerad hazardkvot för återinläggning med antipsykotisk användning vs. utebliven användning från 0,42 före det andra återfallet till 0,78 efter det andra återfallet, vilket antydde en signifikant minskning av effektiviteten.

Låg dos (mindre än 0,6 definierade dagliga doser per dag) gav 54 %  högre risk för återinläggning jämfört med standarddosen före det andra återfallet men inte efter det andra återfallet, vilket var relaterat till den minskade effektiviteten av alla doser efter det andra återfallet.

"Därför bör alla patienter efter sitt första återfall få en tillräcklig antipsykotisk dos och ökade ansträngningar för att förhindra återfall, inklusive patientutbildning och depåinjektioner."

Läs mer i Healio.

Du har inte rätt att posta kommentarer