En engelsk undersökning intervjuade personer med psykossjukdom om deras inställning till att ta antipsykotika.

269 deltagare intervjuades 33 % nöjde sig med att ta antipsykotika lång tid.

Andra tog det motvilligt (19 %), accepterade det på tillfällig basis (24 %) eller aktivt ogillade det (18 %).

31 % ville försöka stoppa medicineringen med professionellt stöd, och 45 % ville ha möjlighet att minska medicineringen.

Personer som ville sluta hade mer negativa attityder till medicineringen men liknade i övrigt andra deltagare.

Läs mer i BMC Psychiatry.

Du har inte rätt att posta kommentarer