Clozapine gav minst avbrott

Studien gjordes i Finland via olika dataregister på alla med schizofreni/schizoaffektiv, som levde 1 januari 2015 och var under 65 år.

Cirka 33 % med schizofreni hade avbrott i medicineringen, vilket var högre än för deras mediciner mot kroppsliga sjukdomar (14 % till 21 %).

De som använde klozapin hade lägst avvikelse och patienter som använde depåinjektioner medicinerade bättre än tabletter.

Yngre ålder, kvinnor, nyare diagnos och droganvändning var alla förknippade med medicinavbrott.

Studiens styrkor innefattade användningen av ett rikstäckande urval och registerbaserad data.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2022-03-23 06:07
I Psychology Today finns en artikel om Clozapines historia:
https://www.psychologytoday.com/us/blog/freud-fluoxetine/202203/brief-history-clozapine
Geta
#2 Geta 2022-03-20 18:16
Det som är bra med injektioner är att få ha ständig kontakt med psykiatrin.
Admin1
#1 Admin1 2022-03-19 22:39
Det är nog dags att börja med depåinjektioner till nyinsjuknade och särskilt kvinnor och missbrukare. Man sparar också mycket på inläggningar. För missbrukare rekommenderas sedan ganska länge Risperdal Consta, som ges varannan vecka. Fördelen med depåinjektioner och även klozapin är att man har tätare kontroll på individen och träffar hen minst en gång i månaden.

Du har inte rätt att posta kommentarer