En tysk litteraturstudie och metaanalys hittade inte några tydliga skillnader mellan 32 olika antipsykotika i 127 randomiserade kontrollerade studier för att förebygga återfall.

Slutsatsen blir att valet av antipsykotika för underhållsbehandling främst bör styras av hur man accepterar biverkningarna.

Läs mer hos Medical Dialogues.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2022-03-30 09:04
Antipsykotika har två effekter:
1. Minska psykossymptom och där skiljer sig preparaten åt och effekten kommer relativt snabbt inom 2 veckor. Biverkningar skiljer sig åt också mellan preparaten.
2. Minska återfall i psykos, men de är inte så vanliga om man medicinerar korrekt kanske vart 5:e år. Clozapine och quetiapin sägs kunna utlösa återfall om man slutar tvärt. Intressant vore att jämföra olika depåinjektioner för att se om det är någon skillnad där, eftersom där vet man säkert att medicinen tagits. Det är nog svårare att se skillnader i återfall pga kliniska prövningar är kortvariga och återfallen också ganska ovanliga utom vid medicinavbrott eller vid behandlingsresistens.

Du har inte rätt att posta kommentarer