Solian innehåller amisulprid, men bara 30 i Sverige får amisulprid

Att kombinera antipsykotika är vanligt vid schizofreni, trots att riktlinjer i allmänhet inte rekommenderar det. Annars är bevis fortfarande osäkra, särskilt när det gäller specifika kombinationer. Kan en kombination av amisulprid plus olanzapin är mer effektiv än dessa ensamt?

Kombinationen amisulprid och olanzapin gav ungefär 20 % starkare effekt än preparaten ensamt.

Sexuell dysfunktion, vikt och ökad midjemått var signifikant högre för kombinationen.

Fördelarna med amisulprid plus olanzapin måste vägas mot en högre risk för biverkningar, men kan vara ett alternativ i vissa situationer.

Läs mer hos Medical Dialogues.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2022-04-13 17:38
Problemet är att de använder totalt PANSS-värde. PANSS är uppdelat i psykossymptom, negativa symptom och allmänna symtom. Totalvärdet ger inget besked om vilken symptomgrupp, som kombinationen är bättre på. Själv skulle jag vilja se ett kombinationspreparat av 25 % amisulprid, 25 % olanzapin, 25 % risperidon och 25 % aripiprazol mot schizofreni för att minimera biverkningarna. Jag tror att ett kombinationspreparat måste vara mindre än 25 % för att minska biverkningarna. Att minska biverkningarna verkar viktigast idag och då krävs kombinationer snarare än enskilda preparat.

Du har inte rätt att posta kommentarer