Doseringsanvisningar för antipsykotika skiljer oftast inte mellan män och kvinnor.

Det finns dock skillnader i sjukdomens utveckling och nedbrytningen av läkemedel mellan könen, som kan vara relevanta för doseringen.

En genomgång av litteraturen visar t.ex. att kvinnor har en annan andel fett i kroppen, som påverkar fördelningen av läkemedel också där läkemedlet skall ha sin effekt.

Också sjukdomens utveckling skiljer sig mellan kvinnor och män.

Fastän kvinnorna i allmänhet är några år äldre än män, när de söker hjälp, har de mindre allvarliga symptom och färre sjukhusinläggningar, vilket påverkar doseringen.

Särskild uppmärksamhet krävs under graviditet - icke-läkemedelsbehandling skall övervägas och antipsykotika skall undvikas om möjligt under veckorna 6-10 av graviditeten.

Sammanfattningsvis behöver antipsykotika användas annorlunda hos kvinnor jämfört med män - i allmänhet behöver kvinnor lägre doser och särskilda tillstånd, som graviditet och möjlig graviditet, behövs tas hänsyn till.

Källa:

Am J Psychiatry 161:1324-1333, (2004)

Du har inte rätt att posta kommentarer