Fem kliniska profiler för aripiprazol, som inte bevisats tillräckligt med randomiserade studier identifierades i en litteraturöversikt, sedan fick en expertpanel bedöma dem med Delfi-metoden.

Enligt paneldeltagarnas kliniska erfarenhet kan aripiprazol användas som underhållsbehandling för gravida kvinnor, är relevant för att bevara kognitiv funktion och kan betraktas som ett alternativ hos patienter med en beroendesjukdom också eller med ihållande negativa symtom.

Läs mer hos BMC Psychiatry.

Du har inte rätt att posta kommentarer