Byte till depåinjektioner av antipsykotika under de första 3 åren av behandlingen minskade medicinavbrott, minskade återfall (30-40 %) och minskade långtidsdödligheten (50 %).

Studieperioden var 13 år.

Resultaten ger bevis för fördelar med tidig behandling med depåinjektioner vid schizofreni

Användning av depåinjektioner i det sena stadiet av behandlingen minskade inte risken för återfall eller dödlighet.

Läs mer i Medical Dialogues.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2022-06-09 10:28
Det som saknas är hur missbruk påverkar det hela. För nyinsjuknade har ofta män ökad risk för missbruk och 25 % brukar ha missbruk. Därför kan depåinjektioner vara bättre än dessa siffror för icke-missbrukare.

Du har inte rätt att posta kommentarer