Antabus har länge används mot alkoholmissbruk.

Japanska forskare har funnit att hos möss ger Antabus samma ångestsänkande effekt som bensodiazepinet diazepam.

Fördelen med Antabus är att det ej ger trötthet, minnesstörningar och bristande koordination.

Läs mer hos Medscape.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2022-06-12 22:56
Nej, men Abilify kan ge berusningskänsla i början, men brukar lindra missbruk. Vet inte hur Antabus verkar här på sajten. Inte så många diskuterar sitt missbruk i detalj.
Schizofreni
#4 Schizofreni 2022-06-12 22:12
Citerar Admin1:
I boken Surviving schizophrenia står att Antabus kan användas och ett halvdussin på sajten har fått Antabus. Fördelen förutom anti-alkoholeffekten är förstås effekten mot ångest. Nyinsjuknade unga män har störst risk för missbruk annars.

Kan man känna sig lite rund under fötterna med antabus?
Hur har det gått för de på sajten som fått antabus?
Admin1
#3 Admin1 2022-06-12 20:22
I boken Surviving schizophrenia står att Antabus kan användas och ett halvdussin på sajten har fått Antabus. Fördelen förutom anti-alkoholeffekten är förstås effekten mot ångest. Nyinsjuknade unga män har störst risk för missbruk annars.
Schizofreni
#2 Schizofreni 2022-06-12 19:28
Loppor verkar inte gilla antabus dock! Avlusningmedel var läge en av de sista produkterna som innehöll det extermt ämnet DDT. Till slut hittade man en ersättare i ämnet Disulfiram dvs Antabus. så helt ogiftigt är det nog inte, även om det kan vara bättre än det andra giftet alkohol. Svavelalkohol.

Antabus påminner mig starkt om företagsläkarn som skrev till JAMA om ett problem de anställda i gummifabriken han arbetade på. De kunde inte dricka alkohol. Brevet ignorerades hårt och det andra värdskriget bröt ut. Och där kunde historien om antabus tagit slut.

Företagsläkaren som nästan upptäckte Antabus
https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2006/05/foretagslakaren-som-nastan-upptackte-antabus/
Schizofreni
#1 Schizofreni 2022-06-12 19:12
Är Antabus så bra att använda vid schizofreni?
Man kan ju tänka sig att dopamin-beta-hydroxyla inhibiteras av Antabus vilket leder mot en ökad dopaminerg aktivitet??

Du har inte rätt att posta kommentarer