Behandlingsresistent schizofreni inom rättspsykiatrin visade signifikant stabilisering efter minskade doser av depåinjektioner enligt en amerikansk studie.

Normalt ger rättspsykiatrin ofta högre doser av antipsykotika, men i USA är nackdelen är att de inte är i form för rättegång då.

Genom att minska doserna, "tyckte patienterna blomma ut, bli mer aktiva och mindre "zombieliknande", de började intressera sig mer för aktiviteter och deras sociala engagemang ökade".

68 % förbättrades utan att få psykos och dossänkningen var 44 %.

Läs mer hos Medscape.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2022-06-29 18:48
Han kommer efter rättegången hamna på rättspsyk, där han nog kan bli långvarig kanske 20 år.
Geta
#2 Geta 2022-06-29 18:47
Kan undra vad terroristen i Oslo med paranoid schizofreni får för behandling?
Admin1
#1 Admin1 2022-06-29 18:37
I USA är det så att om man har schizofreni och har begått ett brott, men verkar för sjuk för rättegång skickas man till rättspsykiatrin, där de försöker göra en friskare så man klarar en rättegång. Vårdtiden verkar vara 4-7 månader och 66 % kan få rättegång.

Du har inte rätt att posta kommentarer