En stor metaanalys av studier visade att fortsatt antipsykotisk behandling med standarddos, byte till ett annat antipsykotika och minskning av dosen var alla betydligt effektivare än att avbryta antipsykotikan för att förhindra återfall.

Däremot gav inte byte till annat antipsykotika högre risk för återfall, vilket har påståtts i tidigare litteratur.

En lägre dos än standard ger en påtaglig risk för återfall och bör begränsas till utvalda fall, till exempel de där risken för att helt avbryta behandlingen är särskilt hög.

Läs mer hos Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer