Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention med fokus på en effektivare och säkrare läkemedelsanvändning.

Utredningen ska särskilt titta på områdena övervakning och uppföljning av läkemedel i användning, begränsa felanvändning samt att stärka information och rådgivning inom området.

Läs mer hos Läkemedelsverket.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2022-07-11 18:36
En annan sak gäller förskrivningen av antipsykotika. Standard är 1 tablett till natten, men bör vara 1 tablett till natten, men vid försämring 2 tabletter till natten i 2 dagar. Att man hemma kan själv höja dosen tillfälligt vid försämring för att minska risken för återfall.
Admin1
#1 Admin1 2022-07-11 15:01
Depåinjektioner till nyinsjuknade i schizofreni tror jag mycket på. Sedan depåinjektioner till de med missbruk och psykossjukdom. Att försöka minimera våld tror jag är bra också. Att apoteket får larma psykiatern när antipsykotikan inte uthämtas eller att psykiatern får kolla antipsykotikauttagen på apotek. Apodos till de som är inlagda lite för ofta för då vet man om de inte hämtar ut medicinen. Sedan upptäcka behandlingsresistens så snabbt som möjligt. Att mer aktivt testa på missbruk. Det gäller att hitta problemområden.

Du har inte rätt att posta kommentarer