Reagila har också effekt på dopamin-3-receptorer och har också viss effekt mot negativa symptom.

Clozapine ges vid behandlingsresistens, men alla får inte tillräcklig effekt och biverkningar förekommer.

Hos 3 personer med schizofreni med Clozapine, som gav otillräcklig effekt eller biverkningar, fasades Clozapine ut och ersattes av Reagila, som gav signifikant förbättring av positiva och negativa symptom under 14 månader.

Läs artikeln hos Dovepress.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2022-07-14 12:08
Det krävs större studier med minst 100 personer för att bevisa detta. Men det är intressant. Vid otillräcklig effekt av Clozapine kan ytterligare ett antipsykotikum läggas till, som risperidon eller aripiprazol, Men det finns studier på tillägg av Reagila också.

Du har inte rätt att posta kommentarer