Resultat från en epidemiologisk kohortstudie visade de långsiktiga fördelarna med att ge patienter med schizofreni för klozapinbehandling tidigt i deras sjukdomsförlopp.

Det var en 10-årig uppföljning av en spansk studie och klozapin gav ungefär samma biverkningar, som olanzapin.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2022-08-05 17:08
En fördel med Clozapine är att det är lika bra som depåinjektioner vad gäller avbrott. Kineserna är nog smartare ån väst.
Geta
#2 Geta 2022-08-05 16:48
Clozapine används nog i Kina mot politiska motståndare också.
Admin1
#1 Admin1 2022-08-05 13:43
I Kina är Clozapine det mest använda antipsykotikat och många får det direkt. I Sverige får 30 % Clozapine vid behandlingsresistens, medan Kina 60 %. I Kina görs inte blodtester för de med Clozapine, vilket gör att 0,07 % dör i agranocytos. I Kina används Clozapine också mot annat än schizofreni.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18203045/

Du har inte rätt att posta kommentarer