I Läkemedelsvärlden informeras att snart kommer den första dopaminstabiliseraren aripiprazol.

Professor Lars Farde säger i artikeln att han skulle ge sina barn Haldol om de fick psykos.

Han menar att om hans vuxna barn fick psykos, så skulle han välja Haldol. Han menar inte som somliga kanske tror att det är så harmlöst att det kan blandas i modersmjölksersättningen.

Neuroleptika är fortfarande reserverade enbart för schizofreni, eftersom biverkningarna kan vara allvarliga.

Haldol är trots att de flesta läkemedelskommittér rekommenderar det bara använt av c:a 5 % i Sverige. Det verkar då inte vara psykiatrikernas favoritval.

Resonemanget om fördelen med att Haldol har en ren dopaminblockerande effekt fanns redan för 30 år sedan, då det gavs i doser som idag anses felaktigt höga. Idag har Leponex den bästa effekten, trots att det verkar på andra transmittorer än dopamin och därmed är "smutsigare".

Han säger också att i Sverige används neuroleptika i bland de absolut lägsta doserna i världen. Jag har aldrig sett någon undersökning, som bevisar det, men däremot är dosrekommendationerna, i t.ex. Läkemedelsboken för Haldol, väldigt låga. Tyvärr, så verkar den svenska låga doseringen inte alltid styrkt i kliniska studier, vilket gör att det är för tidigt att avgöra hur bra det egentligen är. Det positiva med de nya preparaten som kom t.ex. Risperdal och Zyprexa var att de gavs i lägre doser än de gamla medlen, vilket säkert reducerade biverkningsrisken för många. Läkare har svårt att ändra en invand dosering på gamla preparat - det kan ta 5 år innan en ny rekommendation i praktiken används. Jag tvivlar på att Haldols förträfflighet hinner bevisas innan mycket effektivare läkemedel finns tillgängliga.

Läs i Läkemedelsvärlden: Snart kommer den första dopaminstabiliseraren