Redan i dag har vi alla förutsättningar för att verkliggöra ett nytt digitalt synsätt på psykiatrisk vård, anser Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD).

Läs mer i Dagens Medicin.

Ett nytt verktyg eller arbetsblad har utarbetats för att vägleda kostrådgivning hos patienter med schizofrenis och schizoaffektiv.

Grundläggande näringsrådgivning införs i vården och är tillräckligt enkelt att förstå för patienter och tillräckligt enkelt att använda för psykvårdspersonal som saknar kostutbildning.

Tillsatsen av näringsrik mat främjas snarare än att begränsa kalorier eller enskilda livsmedel och motsäger inte allmänt accepterade rekommendationer för viktkontroll.

Läs mer hos Medscape.

Ofta anses tidig behandling av schizofreni minska eller stanna försämring, men en ny undersökning tyder på ingen skillnad i nedgång jämfört med de vars behandling startade senare.

Att tidig behandling tidigare verkat ge effekt beror på att de är unga och inte har varit sjuka länge.

Tidigare har sagts att ju kortare tid av psykos (DUP) desto bättre, men det är inte sant.

Läs mer hos MedicalXpress.

En metaanalys har funnit att tarmbakterierna hos människor som lever med psykiska sjukdomar som schizofreni, depression, bipolär sjukdom och ångest ger mer inflammatorisk effekt.

Tyder på att tarmflorans sammansättning av bakterier med inflammatorisk effekt eller anti-inflammatorisk effekt kan vara viktig för psykiska sjukdomar.

Läs mer hos Kings College London.

En ny yrkesroll tar allt större plats i vården, så kallade peer supporters.

Det kan handla om före detta patienter i psykvården med kunskap om vad stigma och utsatthet innebär i praktiken.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

RSMH:s forskningsstipendium 2021 går till Jennie Moberg.

Hon får det för en studie om självvald inläggning inom heldygnsvården hos barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Läa mer hos RSMH.

Biblioterapi är läsning i syfte att främja hälsa och välmående.

Forskning tyder på att läsande och samtal kring litteratur kan hjälpa personer som lider av bland annat psykisk ohälsa.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!

75 % av de med schizofreni kan ha lässvårigheter, som liknar vanlig dyslexi, men som uppstår efter första psykosen och innan fungerade läsningen normalt. 30 % har så stora läsproblem så de kan klassas som analfabeter. Speciellt flytet i läsningen, förvaring av ordinformation och visuell läsning brister. Läsningen är sämre än nedsättningen i kognitionen. ur Viska:s Lässvårigheter.

Denna äger rum torsdagen 18/3 kl 10-15.30, och efterföljs som vanligt av årsmötet. Allt kommer ske över Zoom.

10.00-12.00
Svårbehandlad depression:

13.30-15.30
Svårbehandlad schizofreni

Läs mer hos Svenska Psykiatriska Föreningen.

Ett kommande psykotiskt utbrott kan identifieras och förhindras om det upptäcks tidigt och lämpliga åtgärder vidtas för att ta bort det.

75 % av de unga som får tidig behandling är kvar i studier eller arbete efter behandlingen. Om behandlingen startar sent blir det bara 25 % säger psykiatern.

Läs mer i The New York Times