Forskare i England studerar hur terapi med husdjur påverkar återhämtningen från schizofreni.

10 personer med schizofreni, som fick terapi med husdjur (hundar) visade förbättrad motivation, större glädje (dvs mindre anhedoni) och förbättrad förmåga att använda fritiden jämfört med en grupp som inte fick husdjur i terapin.

Brist på glädje och motivation är besvärande symptom, som inte påverkas så mycket av antipsykotika.

Alternativ terapi, som husdjursterapi kan kanske när den blir bättre undersökt vara till stor hjälp att behandla dessa symptom i framtiden.

Läs mer på BBC News.

Kommentar: Studien var liten bara 10 personer.

Du har inte rätt att posta kommentarer