I Sverige drabbas varje år 1 000–1 500 personer för första gången av psykos.

Genom att komma in tidigt i förloppet och bättre tillgodose de insjuknades behov kan tiden mellan insjuknande och behandling förkortas betydligt.

Team baserade utanför sjukhusen med uppgift att erbjuda vård för förstagångspsykotiska patienter och med tillgång till små krishem bör inrättas i hela landet, skriver Johan Cullberg, Sonja Levander och Maria Mattson i en debattartikel där de redovisar principerna i »Fallskärmsprojektet«.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer