Evidence-Based Practices for Schizophrenia
Anthony F. Lehman, MD MSPH
Professor and Chairman, Department of Psychiatry
University of Maryland Medical Center, Baltimore


Föreläsningen handlar om antipsykotika, KBT, familjeintervention, supportive employment och assertive community treatment.

Antipsykotika gör att återfall inträffar hos 45 % dvs statistiskt sett inträffar ett återfall vartannat år. I kliniska prövningar, där medicineringen är mer kontrollerad och noggrann gäller siffran 23 %.

Om man lägger till familjeintervention till antipsykotika så sjunker återfallsrisken till cirka 20 %.

Du har inte rätt att posta kommentarer