Kognitiva svårigheter är orsaken till varför förmågan att klara sig själv är nedsatt vid schizofreni, men liknande problem kan också finnas vid depression, bipolär och missbruk.

Störningar i minne, uppmärksamhet, tankehastighet och problemlösning är vanliga då.

Kognitiva svårigheter gör det svårt att arbeta, studera, leva självständigt, socialisera och sköta sin sjukdom.

Många problem som personer med schizofreni har kan egentligen bero på bristande kognition.

Det finns ännu inga läkemedel, som förbättrar kognitionen, men det finns en behandling, som heter kognitiv rehabilitering.

Kognitiv rehabilitering fokuserar på att träna upp närminne och koncentrationsförmåga.

50 % av de med schizofreni har kognitiva svårigheter, som de inte är medvetna om själva.

Effekten av kognitiv rehabilitering är moderat till stor.

Kognitiv rehabilitering är bra att få i samband med arbetsrehabilitering, eftersom arbetsförmågan förbättras.

Läs mer i Psyciatric Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer