Neuroplasticitet innebär att den vuxna hjärnan kan ändra funktion och struktur t.ex för att kompensera för skador på hjärnan eller vid sjukdomar som depression.

Vid schizofreni har träning av hjärnan kunnat minska symptom som kognitiva symptom.

Nyligen har en studie visat att ett särskilt hjärnträningsdataprogram som engagerar hörseln kan förbättra minne och kognition vid träning 1 timme per dag 5 dagar per vecka i 10 veckor.

Tanken med att träna hörseln är att om man hör bättre, så gör hjärnan färre fel när talet man hör uttolkas.

Det intressanta är att träningen inte bara förbättrar minnet för ord som hörs utan också ord som lästs.

Annan typ av kognitiv rehabilitering finns redan, men i USA är det bara 15 % av de med schizofreni som får den trots att kognitiva symptom är så handikappande för många.

Läs mer i Newsweek.

Du har inte rätt att posta kommentarer