Shiatsu är en typ av tryckmassage, som kommer från Japan.

I Israel har shiatsu testats på 12 personer med schizofreni, som fick 8 behandlingar på 40 minuter vardera under 4 veckor.

En signifikant förbättring sågs vid slutet av behandlingen och den kvarstod vid en uppföljning 12 veckor senare.

Fynden är uppmuntrande tycker forskarna, men måste bekräftas med en större kontrollerad studie.

Läs mer på Massage.mag.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer