En ny undersökning visar att kognitiv rehabilitering för relativt nyinsjuknade i schizofreni har effekt och kan minska funktionshindret.

Även socialförmåga förbättrades.

Rehabiliteringen bör inbakas i behandlingsprogram för stabila schizofrenipatienter i öppenvård.

Läs mer på Psychiatric Services.

Du har inte rätt att posta kommentarer