En studie på gummihandsillusionen har funnit att personer med schizofreni har en försvagad känsla av att äga sin egen kropp och har producerat det första fallet av en spontan utanför kroppen upplevelse i laboratoriemiljö.

Detta tyder på att rörelseterapi, som ger träning för att fokusera och centrera på sina egna kroppar, som inom vissa former av yoga och dans, kan vara positivt vid schizofreni.

Läs mer på Medical Xpress.