Tidig behandling för de med schizofreni och andra psykoser gör att de snabbare återhämtar sig enligt en ny rapport.

På Irland har man haft speciella team för tidig behandling av schizofreni och bipolär.

För de som fick denna behandling så hade 60 % ett fullständigt deltagande i samhället i form av arbete eller studier.

En tredjedel hade heller inte behövts läggas in på sjukhus.

Läs mer på Irishtimes.com.