Att utsätta hjärnan för svaga magnetiska pulser kan rensa bort icke-önskvärda nervkontakter hos möss.

Upptäckten kan kanske bli en behandling för sjukdomar med onormala nervkontakter som schizofreni.

Läs mer hos New Scientist.

Du har inte rätt att posta kommentarer