I en studie av effekten av yoga på kognitiv funktion hos personer med schizofreni, bipolär sjukdom, depression, och hjärtbesvär så fann forskarna att uppmärksamhet förbättrades avsevärt hos gruppen med schizofreni.

Effekten på andra diagnosgrupper var minimal till måttlig.

Läs mer här

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2012-04-02 22:57
Koncentrationsförmågan är ofta försämrad vid schizofreni. De som är sämst kan bara koncentrera sig i 30 sekunder. Det blir svårt då.
Geta
#4 Geta 2012-04-01 20:57
Antipsykotikan ges ju för att vi ska bli slöare och bry oss mindre för att minska vår psykosbenägenhet.
Geta
#3 Geta 2012-04-01 20:16
Orkar en schizofren att vara mer uppmärksam? Har inte schizofrena redan extra skärpt uppmärksamhet?
Är det inte personer med ADHD som har sänkt uppmärksamhet....
Tikki
#2 Tikki 2012-04-01 18:43
Lilla Jani Schofield använder yoga tre timmar om dagen.
Geta
#1 Geta 2012-04-01 13:41
Det blir väl något liknande som Basal kroppskännedomsträning.

Du har inte rätt att posta kommentarer