En kombination av två psykosociala behandlingar har funnits ha en långtidseffekt och förbättra vardagsfärdigheterna.

Kognitiv rehabilitering siktar efter att förbättra minne, uppmärksamhet och andra kognitiva färdigheter genom att fokusera på hjärnans förmåga att ändras genom träning.

Socialfärdighetsträning lär ut vardagsbeteende, som att konversera, planera utflykter och ta hand om hushållet genom övningar och hjälp.

Fastän båda dessa behandlingar var för sig visats ge vissa förrbättringar vid schizofreni så visar denna studie att kombinationen kan ge en mer normaliserad livsstil.

Läs mer hos HealthCanal.

Du har inte rätt att posta kommentarer