En artikel har studerat de forskningsrapporter som finns för att ge depåinjektioner till nyinsjuknade i schizofreni.

Slutsatsen var: Eftersom medicinavbrott är en vanlig orsak till återfall i tidig behandling av schizofreni, är en mer aktivt ställningstagande till depåinjektioner önskvärd och patienter skall informeras om de olika typer av mediciner, som finns i början av sjukdomen.

En studie på depåinjektionen Risperdal Consta till nyinsjuknade gav mycket positivt resultat. Återfallen i psykos minskade, liksom tiden för inläggning samt kognitiva symptom och livskvalitén samt prognosen förbättrades.

Läs mer hos MPR.

Kommentarer   
Nissegossen
#1 Nissegossen 2013-01-02 08:31
Jag har länge sagt det som undersökningar har visat, att injektioner med antipsykotika ger mer noggrant efterföljande av medicineringen än tabletter och därför färre recidiv och billigare kostnad för vården och samhället. Samt en stor vinst för den drabbade av sjukdomen, i det att det blir färre inläggningar, samt en bättre livskvalitet och jag tror att injektionerna sparar liv, då färre begår självmord! Vi skriver nu 2013 och jag själv har inte varit inlagd på något sjukhus sedan 1986. Jag själv får Trilafoninjektioner. Ett återfall i psykos kan mycket väl sluta med döden för mig.

Du har inte rätt att posta kommentarer