medicin

Mer än hälften av personer med schizofreni tar inte sina antipsykotika efter ordination fastän detta är viktigt för en effektiv behandling. Detta leder till dålig symptomkontroll och ökad återfallsrisk i psykos.

I en klinisk studie på över 100 personer med schizofreni har adherensterapi (AT) befunnits vara signifikant mycket bättre på att förbättra psykiatriska symptom än vanlig behandling.

Adherensterapi är en patientutbildning som syftar till att lära ut att man skall ta sin medicin. Tidigare studier har inte övertygande kunnat visa att adherensterapi har effekt.

Läs mer i HealthCanal.