Amerikanska forskare har efter försök på råttor visat att det kan vara möjligt att behandla schizofreni med transplanterade nervceller.

Nervceller som kallas interneuron hämmar vissa delar av hjärnan och denna broms är störd vid schizofreni.

Det leder till dopamin överaktivitet, som påverkar kognition, rörelser och känslor.

Eftersom dessa interneuron inte fungerar normalt, så har forskarna hos råttor ersatt med friska interneuron i hippocampus i hjärnan.

Råttor som fick transplanterade interneuron fick normal funktion på hippocampus och dopaminet.

Vid försök på människa tänker man använda personens egna celler och reprogrammera dem så de blir friska.

Läs mer i MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2014-05-18 12:40
Schizophreniaforum.org har en artikel om transplantation hos möss:

http://schizophreniaforum.org/laynews/detail.asp?id=2036
Admin1
#4 Admin1 2014-05-09 19:25
En till artikel om detta har kommit men transplantation av interneuron hos möss. Forskarna tror att det tar tid innan transplantationer kan användas på människa och det är lättare att stimulera interneuronen med läkemedel:

http://weill.cornell.edu/news/news/2014/05/brain-cell-transplants-reverse-psychosis-in-schizophrenic-mice-betsy-ross.html
Kluvjonte
#3 Kluvjonte 2013-09-11 22:04
move focus in hypothalamus and ju decrease cellpopulation in some areas, you do it with medication, then you try to transplantate some fresh cells from a not spiritual person, who you defines as helthy...whatt a horrible meaningless experiment...the futher medication will soon kill the new cells too
Zoidar
#2 Zoidar 2013-09-10 14:50
Låter scifi, men får de det att funka så...
Ready
#1 Ready 2013-09-10 14:44
Det här är nog en viktig nyhet.

Du har inte rätt att posta kommentarer