Motiverande intervjuer kan användas för vissa grupper av personer med schizofreni för att de skall ta sina antipsykotika, men metoden hjälper inte alla har en studie kommit fram till.

De som verkade få effekt var personer under 35 år med 14 % inläggning med metoden, men 50 % utan.

För kvinnor var motsvarande siffror 9 % kontra 63%, personer utan cannabisbruk 20 % kontra 50 % och de som hade varit sjukare kortare tid än 6 år 14 % kontra 42 %.

Läs mer i medwireNews.

Du har inte rätt att posta kommentarer