Upprepad transkraniell magnetstimulering (rTMS) är ett relativt smärtfritt sätt att stimulera hjärnan med starka pulserande magnetfält.

Kinesiska forskare har undersökt de studier som gjorts med denna metod på hörselhallucinationer vid schizofreni och schizoaffektiv.

De fann att metoden var effektiv och säker. Mot kognitiva symptom var metoden tvetydig och biverkningarna var huvudvärk och ansiktsmuskelryckningar.

Läs mer hos Phys.org.