Återhämtningsinriktad kognitiv terapi (CT-R) verkar vara mycket framgångsrik för personer med schizofreni, som har problem med att vara ute i samhället.

Genom att lära ut att svårigheter som att behandla information, psykiatriska symptom och isolering som lösbara problem, som kan neutraliseras kan de fortsätta vidare mot sina mål.

Speciellt negativa symptom som kan vara handikappande har behandlingen effekt mot.

Kognitiv nedsättning skapar pessimism och gör att individen utvecklar en tro att allt kommer att misslyckas och gör därför ingenting, vilket framstår som negativa symptom.

CT-R motverkar denna pessimism och gör att personen kan förbättras och gå mot återhämtning.

Läs mer hos Psychiatric News.

Du har inte rätt att posta kommentarer