Felaktiga attityder och dålig tilltro till den egna förmågan är kopplad till sämre funktion hos nyinsjuknade i schizofreni och detta är delvist orsakat av negativa symptom visar ny forskning.

Detta stöder modellen att felaktiga attityder bidrager till negativa symptom, vilket i sin tur påverkar negativt den dagliga funktionsförmågan.

Detta kan påverka sjukdomsförloppet tror forskarna. Den sak som skiljde mest från normalpersoner var att man inte kunde dejta.

Genom att ge KBT, som inriktar sig på felaktiga attityder och dåligt självförtroende, så kanske negativa symptomen kan minska och funktionsförmågan öka.

Läs mer hos medwireNews.