En ny amerikansk studie med magnetröntgen av hjärnan tyder på att nedsatt förmåga att imitera kan orsaka de allvarliga och långvariga sociala svårigheterna vid schizofreni.

När personer med schizofreni ombads att imitera enkla handrörelser, så blev det lägre hjärnaktivitet i områden. som kopplats till förmågan att imitera.

Imitation är väldigt viktigt för social förmåga och för att förstå avsikter och känslor hos andra.

De med schizofreni hade dock ökad aktivitet i hjärnan i områden för icke-imiterande rörelser. Vad gäller imitation, så är spegelneuron inkopplade.

Forskarna tror inte mediciner kan förbättra imitationsförmågan, men kognitiv träning med inriktning på att förbättra imitationen kan kanske ge effekt.

Läs mer hos Newswise.

Kommentarer   
Geta
#4 Geta 2014-11-24 22:34
Eko-tal.
Tikki
#3 Tikki 2014-11-24 22:25
Intressant. Vid Aspergers så är det vanligt att man imiterar utan att tänka på det.
Helene
#2 Helene 2014-07-19 20:49
vilka känslor?
Admin1
#1 Admin1 2014-04-04 19:02
Schizophreniaforum.org har tagit upp denna undersökning, så den anses nog viktig:

http://schizophreniaforum.org/laynews/detail.asp?id=2018

Du har inte rätt att posta kommentarer