Att försöka upptäcka riskfaktorer och varningstecken kan kanske halvera schizofrenifallen – eller göra dem bättre förberedda om vad som kommer skriver Nature. 

Undersökningar finns nu som tyder på att tidig upptäckt och behandling kan halvera dem som senare får psykos. Tidigare kunde det ta 10 år av symptom innan man fick korrekt diagnos och behandling. 

Men förbättringar krävs för att hitta riskfaktorer och större kliniska studier på förebyggande behandling måste göras innan den kan få allmän användning inom psykiatrin, men om det fungerar kan det vara ett stort framsteg. 

Miljöfaktorer kan trigga schizofreni och bättre kost under graviditeten, mindre infektioner och vitamin D kan kanske förhindra vissa fall. 

Förändrat beteende – misstänksamhet, hört röst och isolering kan tyda på psykosrisk, men bara en tredjedel får psykos av dessa personer. De med denna psykosrisk har förhöjt dopamin i hjärnan. 

Behandlingen för att förebygga psykos består idag inte av antipsykotika utan KBT, där man lär sig analysera sitt tänkande och tänka annorlunda tex om man misstänker andra för onda avsikter får man lära sig att tänka kritiskt och hitta andra förklaringar som tyder på motsatsen. KBT kunde halvera psykosrisken i en studie. 

4 Omega-3 kapslar per dag sänkte psykosrisken från 28 % till 5 % och den skyddande effekten verkar kvarstå i 6 år. Omega 3 minskar inflammation och minskar oxidativ stress. För att förebygga psykos verkar omega-3 vara bättre än antipsykotika. 

Forskarna försöker att bättre förutsäga vilka som kommer att få psykos. Att mäta kognitiv förmåga kan ge 90 % träffsäkerhet ungefär. Magnetröntgen och EEG kan också förbättra träffsäkerheten. Mätningar av kortison och proteiner i blodkroppar kan kanske användas också. I framtiden kan kanske kognitivt test på dator, salivprov och blodprov användas för att förutse vilka som får psykos.  

Läs artikeln i Nature kan läsas gratis i 6 månader.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-04-28 12:19
Jag tror mycket på tidig upptäckt och behandling, men det kommer att ta tid att hitta rätt behandling för att förebygga psykoser.

Det verkar som kognitiv nedsättning signalerar hos 90 % att en psykos kommer. Den bästa behandlingen borde vara minnesträning eller läkemedel som förbättrar kognitionen om det kommer sådana. Men KBT har kanske också effekt liksom omega-3, så man kan kanske använda en kombinationsbehandling. Skulle nästan misstänka att man kan förebygga många schizofrenifall, men säkert inte alla.
Geta
#1 Geta 2014-04-27 14:01
Men vad gör man om ens barn visar tecken på begynnande schizofreni? I mitt fall drog jag mig undan folk i 13-årsåldern. Då siade min mamma om att jag skulle bli sinnessjuk.

Du har inte rätt att posta kommentarer