Forskare har undersökt Youtube, som kamratstöd vid schizofreni.

Det som var förvånande var att de som la upp videos där var så öppna om sin sjukdom. De var öppna för de ville hjälpa andra med liknande besvär.

Youtube användes för att minska ensamheten, finna hopp, för att stödja och försvara varandra, för att dela med sig av sina erfarenheter och ge strategier för att hantera dagliga utmaningar.

De försökte lära från andras erfarenheter om mediciner och när hjälp hos psykiatrin skall sökas.

Det hjälper dem att minska rädslan för psykisk sjukdom och skapar en känsla av samhörighet mellan dessa individer.

Det är dock förtidigt att veta hur viktig denna form av kamratstöd är ännu.

Läs mer hos MedicalXpress.