EEG

Amerikanska forskare har utvärderat ett EEG-test för att påvisa och behandla schizofreni.

Dels kan metoden användas för att spåra, vilka som senare kan få schizofreni, men det kan också gå att mäta effekten av olika behandlingar.

Man har visat med EEG att personer med schizofreni kan inte upptäcka små skillnader i ljud som repeteras.

Vissa EEG-test kan mäta hur allvarlig sjukdomen är vad gäller kognitiva och psykosociala nedsättningar och att vissa symptom kan minskas med speciella kognitiva övningar som stärker hörseln. Det kan förbättra livskvalitén och kanske minska röster.

Forskarnas mål är att med övningar som förbättrar kognitionen och förbättrar hanteringen av sinnesintryck kunna förbättra hjärnfunktionen.

Läs mer hos US San Diego Health System.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2014-11-01 18:21
Om man utsätts för långvarig stress blir man traumatiserad. Då sätts förståndet ur spel.
Admin1
#2 Admin1 2014-11-01 17:42
Min teori:
Vanföreställningar som krävs för psykos är felaktiga tankar.
Röster är också felaktiga tankar, men en tankeförväxling mellan tanke och röst. Röster hörs oftast när det är tyst och då hörseln inte är överbelastad och inte heller filtrering av sinnesintryck. Tror inte hörselträning minskar röster eftersom man hör inget när man hör röster.

Före psykos kan ljud bli högre och det kan vara svårt att skilja mellan viktiga och oviktiga ljud. Leder till stress och psykos = vanföreställningar och röster. Att ljud hörs högre eller att oviktiga ljud hörs har ingen direkt effekt på röster utan är psykosframkallande.

Antipsykotika har bra effekt på vanföreställningar, men sämre på röster, men rösterna kan bli mindre psykotiska av antipsykotika och bli mindre overkliga.

Summering: Vanföreställningar är tankefel, medan röster är en förväxling eller oförmåga att känna igen sina egna tankar och liknar dissociativa besvär som depersonalisation.
stefan
#1 stefan 2014-11-01 09:08
Kanske kan alla de olika symptom som ibland medför att man ställer någon form av schizofrenidiagnos direkt eller indirekt triggas av den inlärning som kan ske vid tolkningar av mer eller mindre otydliga sinnesintryck?

Neutrala signaler som följs av en belöning blir relevanta (klassisk betingning) och något fördröjda tolkningar av objektivt mer eller mindre neutrala sinnesintryck kan med stor sannolikhet försämra individens förmåga att filtrera bort de mer eller mindre irrelevanta sinnesintryck som vi alla hela tiden utsätts för.

Kanske medför det fria tolkandet av irrelevanta sinnesintryck med tiden en försämring av förmågan att urskilja det man hör mer objektivt...

Mvh stefan

Du har inte rätt att posta kommentarer