Gothnier

Nu drar projektet Självvald inläggning igång i Stockholm som försöksverksamhet på psykiatri Norra, psykiatri Södra och på Centrum för ätstörningar.

Det går ut på att patienten ska få ett större inflytande över sin vård. De med psykosdiagnos skriver ett kontrakt med avdelningen som gäller ett år.

När som helst kan de ringa avdelningen och säga att de behöver lägga in sig. De behöver inte träffa läkare om de inte vill och får max stanna fem dagar.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-11-07 22:12
Personligen skulle jag hellre vilja se en utbildning i att förhindra återfall i psykos kombinerat med utbildning om antipsykotika.

Låt gärna apoteken sköta detta som blir jätteglada att få göra det. Psykiatrin har svårt att få ändan ur vagnen, men de kan ju sätta ihop utbildningsmaterialet för det klarar nog inte apoteken.

Men man kan göra enkla åtgärder, som anpassad dosering, som 1 tablett till kvällen, men 2 tabletter vid försämring tills förbättring sker. Psykossymptomen varierar och doseringen måste också varieras som insulindoseringen för diabetiker.

Idag kör man med konstant dosering och jag tror inte det är bra. Det är inte otänkbart att dålig sömn är en indikator på psykos och att antipsykotikan skall höjas då, men det måste forskas på, men jag tror det är så och jag brukar ha rätt.

Du har inte rätt att posta kommentarer